Martí Gironell

Martí Gironell

מרטי הוא סופר ועיתונאי בעל תואר בספרות ספרדית. מרטי משתף פעולה עם הטלוויזיה הלאומית של קטלוניה והעיתון ״אל פונט אווי״. בין יצירותיו המפורסמות ביותר - גשר היהודים (2007).