כיצד נראה יומם האחרון של היהודים בספרד? ומה היו האירועים שהובילו ליום הזה?