Federico Szarfer

Federico Szarfer

פדריקו עוסק בתקשורת אורקולית והינו בעל תשוקה עזה לתרבותית דיגיטלית. כאשכנזי המושרש עמוק בתרבות הקטלאנית, מטרתו לשדר את נקודת מבטו בדרך היצירה החזותית.